Now showing items 1-3 of 3

  • Actuacions dels veterinaris oficials en cas d'avaria d'una línia de porcí 

   Garcia-Núñez, Ivan; Elizari, Cristina; Farré-Jiménez, Marta; Jutglar, Elisabet; Monge, Eva; Pons, Anna; Quiñoà-Salanova, Myriam; Rodríguez, Luis (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2010-06)
  • Erasmus del coneixement 

   Castella-Vilanova, Gemma; Brugalla-Farrés, Anna; Farré-Jiménez, Marta; Guinjoan-Domínguez, Joan; Lobato-Pajares, Teresa; Mas-Mayor, Lluïsa; Ortega Novillo, Pablo; Rigau-Pellissa, Blanca; Tantinyà-Forcada, Martí; Vendrell-Cedó, Jordi; DE BENITO, JAVIER; Giménez Roig, Daniel (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018-07-02)
  • Erasmus del coneixement II: prova pilot 

   Castella-Vilanova Gemma; Vendrell-Cedó, Jordi; Brugalla Farrés, Anna; DE BENITO, JAVIER; Farré-Jiménez Marta; Giménez Roig, Daniel; Guinjoan-Domínguez Joan; Lobato-Pajares, Teresa; Rigau-Pellissa, Blanca; Tantinyà-Forcada, Martí (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019-11-22)