• Avaluació dels resultats de la concentració de la cirurgia oncològica digestiva d’alta especialització a Catalunya: actualització 2014-2015 

   Manchón-Walsh, Paula; Espinàs, Joan A.; Prades, Joan; Torrents, Abiguei; Aliste Sánchez, Luisa; Pozuelo, Alfonso; Guarga-Rojas, Alejandro; Nadal, Cristina; Argimon-Pallàs, Josep M.; Borras, Josep M.; Benaque, Alba (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2017-12)
  • Cirurgia oncològica digestiva: càncer de pàncrees (2005-2016) 

   Muñoz-Ortiz, Laura; Espallargues-Carreras, Mireia; Pons, Joan M. V.; Borras, Josep M.; Corral, Julieta; Espinàs, Josep A.; Tebé-Cordomí, Cristian; Pla, Roger (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2018-11)
  • Cirurgia oncològica digestiva: càncer d’estómac (2005-2016) 

   Muñoz-Ortiz, Laura; Espallargues-Carreras, Mireia; Pons, Joan M. V.; Borras, Josep M.; Corral, Julieta; Espinàs, Josep A.; Tebé-Cordomí, Cristian; Pla, Roger (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2018-07)
  • Determinacions del perfil genètic de tumors sòlids de l’adult 

   Albanell, Joan; Arriola, Edurne; Barnadas, Agustí; Bellosillo, Beatriu; Borras, Josep M.; Brunet, Joan; Domènech Maria, Montserrat; Fontanet, Manel; Jares, Pedro; Fernandez, Pedro Luis; Matias-Guiu, Xavier; Molla, Meritxell; Mur, Pilar; Prat, Aleix; Salazar, Ramón; Salud-Salvia, Antonieta; Seguí Palmer, M. A.; Tabernero Caturla, Josep; Hernandez-Losa, Javier (Servei Català de la Salut, 2023-09)
  • Hacia la concentración de la cirugía oncológica digestiva: cambios en la actividad, las técnicas y los resultados 

   Tebé-Cordomí, Cristian; Pla, Roger; Espinàs, Josep A.; Corral, Julieta; Borras, Josep M.; Pons-Ràfols, Joan MV; Puigdomenech Puig, Elisa; Espallargues-Carreras, Mireia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e IgualdadAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2015)
  • Impact of non-adherence to radiotherapy on 1-year survival in cancer patients in Catalonia, Spain 

   Borras, Josep M.; Font, Rebeca; Solà, Judit; Macia, Miquel; Tuset, Victòria; Arenas, Meritxell; Vergés Capdevila, Ramona (Elsevier, 2020-10-01)
  • Millora de l’atenció al càncer de recte a Catalunya en el període 2005-2016 

   Manchón-Walsh, Paula; Espinàs, Joan A.; Prades, Joan; Aliste Sánchez, Luisa; Pozuelo, Alfonso; Guarga-Rojas, Alejandro; Borras, Josep M.; Casanovas-Guitart, Cristina (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2021-03)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)