Now showing items 1-6 of 6

  • Aplicació de metodologia qualitativa en l’avaluació de serveis sanitaris i promoció de la salut 

   Gómez-Santos, Santi; Rodríguez-Arjona, Dolors; González-Viana, Angelina; Castell-Abat, Conxa; Espallargues-Carreras, Mireia; Serra-Sutton, Vicky (Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, 2017)
  • Bases per a la promoció de l'envelliment actiu i saludable 

   Cabezas-Peña, Carmen; Castell-Abat, Conxa; Robert-Isart, Roger; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Serra-Farró, Jaume; Vallbona-Calbó, Carles; Grup d'Envelliment Actiu del PAAS (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2014-05)
  • Nous perfils professionals a l’atenció primària: revisió ràpida 

   Espallargues-Carreras, Mireia; Castell-Abat, Conxa; Salvador-Castell, Gemma (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2021-12)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)
  • School Menu Review Programme (PReME): evaluation of compliance with dietary recommendations during the period 2006–2020 in Catalonia 

   Manera-Bassols, Maria; Salvador-Castell, Gemma; Cunillera, Oriol; Castell-Abat, Conxa; Cabezas-Peña, Carmen; Blanquer, Maria (BMC, 2022-11-25)
  • El tractament amb perfusors d'insulina a Catalunya 

   Castell-Abat, Conxa; Lara, Núria de (Departament de Salut, 2005-10)