Now showing items 1-8 of 8

  • L'autocontrol als establiments alimentaris: guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític 

   Aragonès-Martín, Lluís; Bargalló-Mesones, Josep M.; Bigas-Vidal, Esther; Blanco-Rodríguez, Pilar; Carrió-Durich, Silvia; Chacón-Villanueva, Carme; Duran-Neira, Júlia; Ferran-Thió, Joan; Jacas, Anna; Lloret-Pujol, Montserrat; Marin-Bosquet, Josep R.; Peña-Guiu, Pilar; Planes-Magriñà, Eva; Portaña-Tudela, Samuel; Royo-Santiago, Àngel; Sala-Estrada, Gemma; Torrent-Bosch, Jesús; Tortadès-Baucells, Montserrat; Yagüe-Aylón, Maria À.; Cugat-Pujol, Glòria; Teixidó-Canelles, Àngel (Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2004-06)
  • Control sanitari dels aliments: Xarxa d’Alerta Alimentària 

   Castell-Garralda, Victòria; Bellsolell, Isabel; Bigues, Esther; Cugat-Pujol, Glòria; Méndez, Isabel; Planes-Magriñà, Eva; Teixidó-Canelles, Àngel (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2004-03)
  • Guia de gestió de residus sanitaris 

   Balmaceda, Alfredo; Viladomiu, Maria J.; Llorens-Garcia, Manel; Vila, Assumpta; Teixidó-Canelles, Àngel (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2000-10)
  • Guia per a la prevenció i el control de les toxiinfeccions alimentàries 

   Barberà-Orús, Ester; Bartolomé, Rosa; Bosch, Albert; Cardeñosa-Marín, Neus; Cabedo-Botella, Laura; Domínguez-García, Àngela; Ferrer, Maria D.; Martínez-Mateo, Anna; Masó, Montserrat; Méndez, Isabel; Miguélez, Maria J.; Mirelis-Otero, Beatriz; Portús, Montserrat; Pintó, Rosa M.; Prat, Alba; Prats-Pastor, Guillem; Picart-Barrot, Lluís; Simón, Mercedes de; Teixidó-Canelles, Àngel; Torner-Gràcia, Núria; Godoy, Pere; Lung, Mayli (Direcció General de Salut Pública, 2006-07)
  • Ingesta de metalls pesants i arsènic a partir de la dieta a Catalunya: part II (el mercuri i el plom) 

   Ramos, Joan C.; Albet, Montserrat; Teixidó-Canelles, Àngel (Departament de Salut, 2004-08)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)
  • Presència de contaminants del Conveni d’Estocolm en els aliments de Catalunya: part I: plaguicides organoclorats 

   Ramos, Joan C.; Teixidó-Canelles, Àngel (Departament de Salut, 2005-11)
  • La traçabilitat a Catalunya: claus per a la seva implantació i control 

   Albet, Montserrat; Albó, Joan A.; Alcoverro, Francesc; Carrió-Durich, Silvia; Cugat-Pujol, Glòria; Garallo, Alexandre; Jordana, Ramon; Jové, Ramon; Lletjós, Ramon; Mata, Eduard; Peña, Esther; Picart-Barrot, Lluís; Roca, Pere; Teixidó-Canelles, Àngel; Torres, Eduard; Vilarrasa, Alfons (Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2005-10)