• Espècie porcina: manual lesional de suport per al dictamen de carns fresques 

      Quiñoà-Salanova, Myriam; Ortín-Martínez, Ildefonso; Aldrufeu-Orriols, Lluís; Agunin-Estrada, Paula; Bek-Fa, Lee Y.; Madruga Criado, Ana; Peris-Invernon, Silvia; Roca-Fernández, Raül; Andreu-Sánchez, Albert; Bosch-Vilalta, Eva; Gabàs-Ricart, Josep R.; Pujol-Gómez, Gemma; Riera-Pujol, Natàlia; Salvador-Escalona, Maria J.; Sirvent-Puigvert, Jordi (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018-07-02)