• Erasmus del coneixement 

   Castella-Vilanova, Gemma; Brugalla-Farrés, Anna; Farré-Jiménez, Marta; Guinjoan-Domínguez, Joan; Lobato-Pajares, Teresa; Mas-Mayor, Lluïsa; Ortega Novillo, Pablo; Rigau-Pellissa, Blanca; Tantinyà-Forcada, Martí; Vendrell-Cedó, Jordi; DE BENITO, JAVIER; Giménez Roig, Daniel (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018-07-02)
  • Erasmus del coneixement II: prova pilot 

   Castella-Vilanova Gemma; Vendrell-Cedó, Jordi; Brugalla Farrés, Anna; DE BENITO, JAVIER; Farré-Jiménez Marta; Giménez Roig, Daniel; Guinjoan-Domínguez Joan; Lobato-Pajares, Teresa; Rigau-Pellissa, Blanca; Tantinyà-Forcada, Martí (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019-11-22)
  • Guia de recursos per al personal de control oficial 

   Tolosa-Santiveri, M. Jesús; Blanco-Rodríguez, Pilar; Bosch-Hernández, Marta; Ferran-Allue, Isidre; Gay-Garcia, Carmen; Gil-Bayona, Carolina; Pérez-González-Anguiano, Irene; Roser-Galard, Alicia; Sentenà-Requesens, Anna M.; Tantinyà-Forcada, Martí (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2023-06-09)