Now showing items 1-3 of 3

  • L'alimentació en els centres residencials per a persones grans 

   Blanquer Genovart, Maria; Carrasco-Miserachs, Ignasi; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez Font, Maria Montserrat; Figueras Cabanes , Marta; Ibáñez González, Sonia; Illa Lligoña, Montserrat; ILLAMOLA MARTIN, LAURA; Oliva Salart, Núria; Pons Sala, Anna; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Valls Borruel, Galdina (Subdirecció de Promoció de la Salut, 2023-05)
  • Bases per a la promoció de l'envelliment actiu i saludable 

   Cabezas-Peña, Carmen; Castell-Abat, Conxa; Robert-Isart, Roger; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Serra-Farró, Jaume; Vallbona-Calbó, Carles; Grup d'Envelliment Actiu del PAAS (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2014-05)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)