Now showing items 1-1 of 1

    • Hospitalització domiciliària 

      Alepuz-Vidal, Laura; Antón-Botella, Francisco; Arias-de la Torre, Jorge; Espallargues-Carreras, Mireia; Estrada-Sabadell, Maria D.; Estrada-Cuxart, Oriol; Hermida-Porto, Leticia; Fernández-Martínez de Mandojana, Magdalena; Massa-Domínguez, Beatriz; Mirón-Ros, Manuel; Mujal-Martínez, Abel; Muñoz-Ortiz, Laura; Ponce-González, Miguel A.; Rio-Vizoso, Manuel del; Torres-Corts, Anna (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2018-06)