Now showing items 1-6 of 6

  • Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (Programa VINCat): informe 2018 

   Barrufet, Pilar; Díaz, Emili; Domènech-Bagué, Dolors; Grau-Cerrato, Santiago; Giménez-Pérez, Montserrat; Hornero, Ana; Larrosa Escartin, María Nieves; Martinez, Jose Antonio; Monistrol-Ruano, Olga; Nuvials Casals, Xavier; Olona-Cabases, Montserrat; Padullés, Ariadna; Pérez, Pepa; Feliu, Bella; Sánchez-Ferrín, Pau; de Carbalho, Gonçalo; Saliba, Patrick; Hernández Baeza, Sergi; Badia, Josep M; Gasch, Oriol; Horcajada, Juan Pablo; Lopez-Contreras, Joaquin; Pomar, Virginia; Moreno, Esther; Campins Martí, Magda (Departament de Salut, 2019-07-04)
  • Programa de vigilància de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària de Catalunya (VINCat): manual VINCat 

   Barrufet, Pilar; Calbo-Sebastian, Esther; Casas-García, Irma; Cots, Josep M.; Díaz, Emili; Domènech-Bagué, Dolors; Duran, Julio; Grau-Cerrato, Santiago; Hornero, Ana; Larrosa Escartin, María Nieves; Martinez, Jose Antonio; Melendo Perez, Susana; Monistrol-Ruano, Olga; Nuvials Casals, Xavier; Olona-Cabases, Montserrat; Padullés, Ariadna; Rodrigo Pendás, Jose Angel; Smithson, Alex; Urrea Ayala, Mireia; Hernández Baeza, Sergi; Badia, Josep M; Gasch, Oriol; Horcajada, Juan Pablo; Lopez-Contreras, Joaquin; Pomar, Virginia; Moreno, Esther; Campins Martí, Magda (Servei Català de la SalutDepartament de Salut, 2023)
  • Vigilància de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària a Catalunya (VINCat) - 2020 

   Barrufet, Pilar; Casas García, Irma; Cots, Josep M.; Díaz, Emili; Domènech-Bagué, Dolors; Duran, Julio; Grau-Cerrato, Santiago; Hornero, Ana; Larrosa Escartin, María Nieves; Martinez, Jose Antonio; Melendo Perez, Susana; Monistrol-Ruano, Olga; Nuvials Casals, Xavier; Olona-Cabases, Montserrat; Padullés, Ariadna; Porrón, Rosario; Rodrigo Pendás, Jose Angel; Smithson, Alex; Urrea Ayala, Mireia; Hernández Baeza, Sergi; Badia, Josep M; Gasch, Oriol; Horcajada, Juan Pablo; Lopez-Contreras, Joaquin; Pomar, Virginia; Almendral, Alexander; Moreno, Esther; Campins Martí, Magda (Departament de Salut, 2021)
  • Vigilància de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària a Catalunya (VINCat) - 2021 

   Barrufet, Pilar; Casas-García, Irma; Cots, Josep M; Díaz, Emili; Domènech-Bagué, Dolors; Duran, Julio; Grau-Cerrato, Santiago; Hornero, Ana; Larrosa Escartin, María Nieves; Martinez, Jose Antonio; Melendo Perez, Susana; Monistrol-Ruano, Olga; Nuvials Casals, Xavier; Olona-Cabases, Montserrat; Padullés, Ariadna; Porrón, Rosario; Rodrigo Pendás, Jose Angel; Smithson, Alex; Urrea Ayala, Mireia; Hernández Baeza, Sergi; Badia, Josep M; Gasch, Oriol; Horcajada, Juan Pablo; Lopez-Contreras, Joaquin; Pomar, Virginia; Almendral, Alexander; Moreno, Esther; Campins Martí, Magda (Departament de Salut, 2022)
  • Vigilància de les Infeccions relacionades amb l’atenció sanitària de Catalunya (VINCat) - 2022 

   Badia, Josep M; Barrufet, Pilar; Calbo, Esther; Besoli, Anna; Casas, Irma; Diaz, Emili; Domènech-Bagué, Dolors; García, Pilar M; Gasch, Oriol; Giménez Hernández, Montserrat; Horcajada, Juan Pablo; Hornero, Ana; Jover-Saenz, Alfredo; López, Ana Felisa; Lopez-Contreras, Joaquin; Martinez Martinez, Jose Antonio; Melendo, Susana; Nuvials, Xavier; Padullés-Zamora, Ariadna; Pomar, Virginia; Smithson, Alex; Sopena, Nieves; Urrea Ayala, Mireia; Hernández Baeza, Sergi; Porrón, Rosario; Almendral, Alexander; Larrosa, María Nieves; Moreno, Esther (Departament de Salut, 2023)