• Canvi climàtic i seguretat alimentària 

      Sanchis-Almenar, Vicente; Dordal-Culla, Maria T.; Gómez-Catalán, Jesús; Bosch-Collet, Jaume; Castell-Garralda, Victòria (Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2021-06)