Now showing items 1-8 of 8

  • Enquesta de salut a la població institucionalitzada de Catalunya, 2006: residències i centres de llarga estada 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Coll-Planas, Laura; Mompart-Penina, Anna; Rojano-Luque, Xavier; Salvà-Casanovas, Antoni (Direcció General de Planificació i Avaluació, 2010-03)
  • Enquesta de salut de Catalunya - 2012 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Medina-Bustos, Antònia; Mompart-Penina, Anna (Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, 2013-05)
  • Enquesta de salut de Catalunya 2006: els catalans parlen de la seva salut i dels serveis sanitaris 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Medina-Bustos, Antònia; Mompart-Penina, Anna; Séculi, Elisa (Direcció General de Planificació i Avaluació, 2009-03)
  • Lʼenquesta de salut de Catalunya: una eina per al seguiment actiu de la salut poblacional 

   Medina-Bustos, Antònia; Garcia-Codina, Oriol; Alcañiz, Manuela; Guillén, Montserrat; Mompart-Penina, Anna; Brugulat-Guiteras, Pilar; Baranda, Lucía; Martínez, Vicenç; Saltó-Cerezuela, Esteve; Tresserras-Gaju, Ricard (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2014-04)
  • Pla de salut de Catalunya 1996-1998 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Fusté, Josep; Juncà, Salvi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Sánchez, Emília; Séculi, Elisa (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1997-04)
  • Pla de salut de Catalunya 1999-2001 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Fusté, Josep; Juncà, Salvi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Séculi, Elisa (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1999-09)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos-Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)
  • Població ocupada i aturada: comparació d’indicadors de salut ESCA, 2006 i 2011-2012 

   Brugulat-Guiteras, Pilar; Medina-Bustos, Antònia; Mompart-Penina, Anna; Tresserras-Gaju, Ricard (Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Servei del Pla de Salut, 2013-05)