Now showing items 1-2 of 2

    • Els primers mesos de vida: consells de puericultura 

      Bello, Susana; Bruna, Xavier; Viñallonga, Xavier; Torrent, Montserrat; Trias, Elisenda; Bras-Marquillas, Josep; Iglesias, Jaume; Ruiz, Luis; Privat, Fina; Martínez, Cristina; Obradors, Ana M.; Prats, Blanca; Fernández, Rosa; Jané-Checa, Mireia; Prats-Coll, Ramon; Costa-Sampere, Dolors (Direcció General de Salut Pública, 2006-04)
    • Protocol d'actuació davant de casos de febre vírica de Zika en l'àmbit obstètric i pediàtric de Catalunya 

      Bardají-Alonso, Azucena; Bernárdez, Sílvia; Carreras Moratonas, Elena; Coma-Colom, Concepció; Costa-Sampere, Dolors; Falguera-Puig, Gemma; Fumadó-Pérez, Victòria; Goncé, Anna; Jané-Checa, Mireia; Maresma-Soler, Mar; Martínez-Mateo, Anna; Moraga Llop, Fernando; Morral-Parente, Rosa M.; Ramentol-Sintas, Marc; Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos; Suy Franch, Anna; Torner-Gràcia, Núria; Rodó Rodríguez, Carlota (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019-03)