• Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya 

      Aranda-Pallero, Carles; Busquets-Martí, Núria; Eritja-Mathieu, Roger; Escosa-Serrano, Raul; Marqués-Mora, Eduard; Montalvo-Porro, Tomás; Peracho-Tobeña, Victor; Chacón-Villanueva, Carme; Casals-Fàbregas, Ramon; Corbella-Cordomí, Irena; Garcia-Prado, Maria S.; Jané-Checa, Mireia; Maresma-Soler, Mar; Martínez-Mateo, Anna; Martínez-Yoldi, Mikel; Mercuriali, Lilas; Sulleiro Igual, Elena; Torner-Gràcia, Núria (Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, 2021-11)
    • Vigilància i control de les malalties transmeses per mosquits: Catalunya 2015-2017 

      Torner-Gràcia, Núria; Martínez-Mateo, Anna; Casals-Fàbregas, Ramon; Corbella-Cordomí, Irena; Martínez-Yoldi, Mikel; Sulleiro Igual, Elena; Chacón-Villanueva, Carme; Jané-Checa, Mireia; Grup de Treball per a la Vigilància i el Control de les Malalties Transmeses per Mosquits a Catalunya (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018-08)