Now showing items 1-3 of 3

  • Indicadors de salut maternoinfantil en la població estrangera a Catalunya 2003 

   Jané-Checa, Mireia; Prats-Coll, Ramon; Plasència-Taradach, Antoni (Direcció General de Salut Pública, 2006-02)
  • Pla de salut de Catalunya 2002-2005 

   Alcaide, José; Borras, Josep M.; Brugulat-Guiteras, Pilar; Calmet, Montserrat; Camps-Cura, Neus; Casabona, Jordi; Casals, Elies; Castell-Abat, Conxa; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez, Ángela; Farré, Mireia; Fernández, Roser; Gaspar-Caro, Maria J.; Gimenez, Albert; Gispert-Magarolas, Rosa; Gual, Antoni; Jané-Checa, Mireia; Juncà, Salvi; López, Rosa; Martínez, Daniel; Martínez, Jordi; Martínez, Vicenç; Medina-Bustos, Antònia; Mercader, Mercè; Miravitlles Fernández, Marc; Molina, Josep M.; Navarro, Montserrat; Nos-Llopis, Carlos; Olmos, Rafael; Pardell-Alentà, Hèlios; Pérez, Glòria; Peris, Mercè; Prats, Blanca; Prats-Coll, Ramon; Rams-Pla, Neus; Romero-Cabestany, Auxiliadora M.; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Salleras-Sanmartí, Lluís; Séculi, Elisa; Segura-García, Lidia; Serra, Jaume; Serra, Joan; Serra-Majem, Lluís; Suelves, Josep M.; Taberner-Zaragoza, Josep L.; Teixidó-Canelles, Àngel; Tresserras-Gaju, Ricard; Vallbona-Calbó, Carles; Vaqué, Josep; Vilardell, Josep (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003-10)
  • Els primers mesos de vida: consells de puericultura 

   Bello, Susana; Bruna, Xavier; Viñallonga, Xavier; Torrent, Montserrat; Trias, Elisenda; Bras-Marquillas, Josep; Iglesias, Jaume; Ruiz, Luis; Privat, Fina; Martínez, Cristina; Obradors, Ana M.; Prats, Blanca; Fernández, Rosa; Jané-Checa, Mireia; Prats-Coll, Ramon; Costa-Sampere, Dolors (Direcció General de Salut Pública, 2006-04)