• Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2: guies de pràctica clínica 

      Mata-Cases, Manel; Cos Claramunt, Francesc Xavier; Morros, Rosa; Diego, Laura; Barrot de la Puente, Joan; Berengué, Maria; Brugada, Montserrat; Carrera, Teresa; Cano, Juan F.; Estruch, Montserrat; Garrido, Josep M.; Mendoza, Genoveva; Mesa Manteca, Jordi; Muñoz, Marifé; Recasens, Assumpció; Vallès, Joan A. (Institut Català de la Salut, 2013-01)