• Consells per a preparar el biberó amb seguretat 

      Agència de Salut Pública de Catalunya; Associació Catalana de Llevadores; Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya; Societat Catalana de Pediatria (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2013-07)