• Valoració nutricional i avaluació de riscs sobre el consum de panga 

      Bosch-Collet, Jaume; Castell-Garralda, Victòria; Farré-Rovira, Rosaura; Lleonart-Bellfill, Ramon; Llobet-Mallafré, Joan M.; Mariné Font, Abel; Nadal-Lomas, Martí; Salas-Salvadó, Jordi; Sanchis-Almenar, Vicente; Timoner-Alonso, Isabel; Vidal-Carrou, M. Carmen (Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2017-04)