Now showing items 1-1 of 1

    • Més de 20 anys de cribratge del VIH de base comunitària a Catalunya 

      Fernàndez-López, Laura; Reyes-Urueña, Juliana; Conway, Anna; Saz, Jorge; Morales, Adriana; Quezadas, Jaime; Baroja, Jordi; Rafel, Anna; Pazos, Ander; Avellaneda, Anna; Meroño, Mercè; Andreo, Lorena; Romero, Lluís; Lara, Anna; Otón, Araceli; Rifà, Benet; Mansilla-Loú, Rosa; Colom-Farran, Joan; Casabona, Jordi (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2020-11)