• Abordatge social de la COVID-19 

      Lupresti, Elisenda; Almazán, Cari; Montané, Carla; Botella, Teresa (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2021-01)