Now showing items 1-1 of 1

    • Inhibidors de l’adenosina difosfat en pacients amb síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST 

      Bardají, Alfredo; Bruguera, Jordi; Carol-Ruiz, Antoni; Cequier, Àngel; Curós, Antoni; Andrés, Ana M. de; Fernández, Francisco; Jiménez-Villa, Josep; Jiménez, Francesc X.; Juncadella, Enric; Loma-Osorio, Pablo; Lidón Corbi, Rosa María; Marrugat de la Iglesia, Jaume; Mauri, Josepa; Moya, Maria J.; Piqué, Manel; Rosas, Alba; Sabaté, Manel; Sánchez, Miquel; Sionis, Alessandro; Tresserras-Gaju, Ricard; Vázquez, Gabriel; Ferreiro, José Luis; Morros, Rosa; Bayes-Genis, Antoni (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2015-06)