Now showing items 1-1 of 1

    • Vigilància i control de les malalties transmeses per mosquits: Catalunya 2015-2017 

      Torner-Gràcia, Núria; Martínez-Mateo, Anna; Casals-Fàbregas, Ramon; Corbella-Cordomí, Irena; Martínez-Yoldi, Mikel; Sulleiro Igual, Elena; Chacón-Villanueva, Carme; Jané-Checa, Mireia; Grup de Treball per a la Vigilància i el Control de les Malalties Transmeses per Mosquits a Catalunya (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018-08)