Now showing items 1-1 of 1

    • Epidemiologia recent dels nous diagnòstic de VIH a Catalunya, 2017 

      Vives-Martín, Núria; García-de Olalla, Patricia; Company-Regàs, Maria; Borrell, Núria; Clotet-Romero, Laura; Barrabeig-Fabregat, Irene; Godoy, Pere; Álvarez-Rodríguez, Josep; Carol-Torrades, Mònica; Ferràs-Prats, Joaquim; Casabona, Jordi (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018)