• Manual d'activitat física en atenció primària 

      Casanova-Coll, Elena; Castillo-Monsegur, Belén; Condom-Vilar, Assumpció; Heras Tebar, Antonio; Lorente-Ten, Enriqueta; Irigoyen-Garcia, Maite; Reina-Córdoba, Aurora; Vázquez-Martínez, Olga (Institut Català de la Salut, 2009-06)