Now showing items 1-1 of 1

    • Manual lesional de suport per al dictamen de carns fresques: espècie bovina 

      Lopez-Roura, Montserrat; Quiñoà-Salanova, Myriam; Laguna-Arcos, Ana; Berengueras-Viñas, Concepció; Fina-Planas, Elvira; Uehara Costa, Eva; Salvador-Xarau, Iu; Legido-Mateo, Marta; Nofrarias Espadamala, Miquel; Riera-Juncà, Natàlia; Magrí-Vallès, Sara; Càmara-Roca, Toni (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019-10-25)