Now showing items 1-1 of 1

    • L'alimentació en els centres residencials per a persones grans 

      Blanquer Genovart, Maria; Carrasco-Miserachs, Ignasi; Castell-Garralda, Victòria; Domínguez Font, Maria Montserrat; Figueras Cabanes , Marta; Ibáñez González, Sonia; Illa Lligoña, Montserrat; ILLAMOLA MARTIN, LAURA; Oliva Salart, Núria; Pons Sala, Anna; Rodríguez Palomar, Gemma; Roure-Cuspinera, Eulàlia; Valls Borruel, Galdina (Subdirecció de Promoció de la Salut, 2023-05)