Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Avís legal


Aquest lloc web bibliotecasalut.gencat.cat pertany a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb domicili al carrer Travessera de les Corts 131-159, 08028 Barcelona, tel. +34 93 227 29 39.

Els objectius de Scientia, és promoure l’accés obert des de la xarxa a les publicacions elaborades pels professionals que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. Recomanar als professionals que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic que publiquin els resultats de la seva activitat professional i de recerca en revistes científiques d’accés obert –o en aquelles que permetin als seus autors dipositar una còpia de la seva obra en dipòsits d’accés obert. Vetllar pels drets d’autor, per la propietat intel·lectual i el dret de confidencialitat de les publicacions dipositades a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut. Vetllar per la integritat de les dades introduïdes. Incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels documents amb altres sistemes de recollida i explotació de la producció científica, tant a escala nacional com internacional, d’acord amb el model de referència Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2003, els protocols OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) ), amb l’estàndard internacional de metadades definides pel Dublin Core i les llicències d’accés obert Creative Commons, i proporcionar als documents publicats una URL permanent. I preservar i mantenir l’accés perpetu a les publicacions científiques dipositades a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut.

El lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya o d'algun organisme vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya.

La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya posa els continguts a disposició pública amb finalitats d'informació i d'investigació atenent a les funcions que li són pròpies , i tret que s'indiqui de forma expressa per a casos particulars, els continguts d'aquest lloc web estan subjectes a una llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya

Aquesta llicència autoritza la reproducció i comunicació pública dels continguts sempre que se citi els autors i la font (Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya) i ) i no es contradigui amb una llicència específica. No s’autoritzen els usos comercials ni fer-ne obres derivades.