Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Polítiques editorials


Per lliurar documents a Scientia s’ha de disposar de l’autorització dels seus autors i comprovar les polítiques de copyright i d’auto arxiu que els editors donen als repositoris institucionals.

Us recomanem que abans d’ingressar qualsevol document a Scientia i especialment si és un treball publicat, comproveu els permisos que les editorials donen als repositoris institucionals, i quins tipus de documents permeten ingressar (preprint, postprint, etc.).

Per fer-ho, es recomanen aquestes fonts d’informació:

  • SHERPA/ROMEO
  • Dulcinea (revistes científiques espanyoles)
  • Heloise (editors francesos)
  • Web de l’editor o revista (a les seccions on s’especifiquen els drets d’autor)

Si consultant aquestes bases de dades, seguiu sense conèixer la situació dels drets de la vostra obra, autoarxiveu el document a Scientia i la Unitat Tècnica de Scientia en revisarà els permisos.