Now showing items 1-2 of 2

    • Epidemiologia recent dels nous diagnòstic de VIH a Catalunya, 2017 

      Vives-Martín, Núria; García-de Olalla, Patricia; Company-Regàs, Maria; Borrell, Núria; Clotet-Romero, Laura; Barrabeig-Fabregat, Irene; Álvarez-Rodríguez, Josep; Carol-Torrades, Mònica; Ferràs-Prats, Joaquim; Casabona, Jordi; Godoy, Pere (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018)
    • Vigilància epidemiològica dels casos greus hospitalitzats confirmats de grip. Xarxa sentinella PIDIRAC (Catalunya 2010-2015) 

      Torner-Gràcia, Núria; Martínez-Mateo, Anna; Plasencia, Elsa; Barrabeig-Fabregat, Irene; Follia-Alsina, Núria; Ferràs-Prats, Joaquim; Rius-Gibert, Cristina; González, Roser; Minguell-Vergés, Sofia; Sala-Farré, Maria R.; Torra-Bastardas, Roser; Mosquera, Maria M.; Marcos, Maria A.; Antón Pagarolas, Andres; Pumarola Suñé, Tomàs; Jané-Checa, Mireia; Grup de Treball per a la Vigilància dels Casos Greus Hospitalitzats Confirmats de Grip del PIDIRAC; Godoy, Pere; Basile, Luca (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2016-10)