ACTUALITZACIÓ CONTINUA

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa anomenada COVID-19. Pertany a una àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com ara el refredat, o d'altres més greus, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS) o la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS).

Fins fa poc no se'n tenia coneixement perquè només circulava en animals. Es va identificar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent per tot el món. Degut a l'extensió geogràfica de la malaltia que causa i l'elevat nombre de persones afectades, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat el brot de coronavirus SARS-CoV-2 com a pandèmia.

Aquesta col·lecció recull en accés obert les darreres actualitzacions de la documentació tècnica adreçada als professionals sanitaris i el material divulgatiu adreçat tant a la ciutadania com als propis professionals, elaborats pel Departament de Salut i els organismes que en depenen.

Recent Submissions

View more